top of page
balance.webp

Arbeidsmediation 

Constructief en goed samenwerken in een team met verschillende mensen in verschillende rollen is geen eenvoudige zaak. Verschillen in werken, in denken, in interpretatie, in belangen kunnen leiden tot conflicten in de werkomgeving.

Tussen leidinggevende en medewerker, tussen medewerkers onderling, tussen afdelingen, teams, tussen directie en leidinggevende(n), tussen maten in maatschappen. Een arbeidsconflict is vaak terug te voeren op het misverstaan door onduidelijke communicatie, op het niet begrijpen van elkaars taal, op het uitsluitend kijken vanuit eigen bril (belang) en niet meer kunnen kijken vanuit de bril (het belang) van de ander, op het niet navragen maar uitsluitend aannemen en op het niet gehoord en gezien voelen. Daarbij is de cultuur in een bedrijf heel bepalend voor de openheid, bespreekbaarheid van misverstanden en onduidelijke communicatie.
 

Het lijkt zo lezend bijna een onmogelijkheid om zonder conflicten te werken in een bedrijf.

En daar zit een kern van waarheid in, maar met het aanleren van een juiste conflictbehandeling is een goede werksfeer en werkcultuur, een veilige werkplek zeker mogelijk.

Algemeen

  • Voorafgaand aan de mediation wordt een mediationovereenkomst volgens de richtlijnen van het MFN en het daarbij behorende reglement aan alle betrokkenen/partijen gestuurd en ondertekend.

  • In deze overeenkomst worden de pijlers als vrijwilligheid, geheimhouding, neutraliteit, onpartijdigheid, kosten en werkwijze uiteengezet.

  • In Arbeidsmediation voer ik met alle betrokkenen een voorgesprek (caucus) alvorens de gezamenlijke sessie te starten.

  • In het geval van groepsmediation zal ik dit, afhankelijk van de grootte van de groep, in co-mediation doen.

  • Oplossingen en/of afspraken worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die door alle betrokkenen/partijen zal worden ondertekend.

Werkwijze arbeidsmediation

Bij de start van een arbeidsmediation voer ik allereerst een voorgesprek met alle betrokkenen, apart van elkaar. Zo krijgt iedereen de mogelijkheid zijn of haar eigen kant van de zaak te belichten. Dit vormt een goede basis voor het vervolgplan.

Vanuit het vervolgplan gaan de betrokkenen aan de slag met het zoeken naar een oplossing waar partijen achter kunnen staan. En dit proces begeleid ik als arbeidsmediator van het eerste gesprek tot de oplossing. 

 

Mijn rol in arbeidsmediation is neutraal en onpartijdig, waarbij je misschien wel beter kunt spreken van meerzijdig partijdig. Ik behartig namelijk de belangen van alle betrokkenen en stel mij daarbinnen neutraal op.

Als het nodig is voor de voortgang van het proces, voor de gezamenlijke oplossing, voer ik afzonderlijke gesprekken (caucus) met de partijen. In alle gesprekken staat de vertrouwelijkheid voorop.

Als er een gezamenlijke oplossing is gevonden maak ik daarvan een schriftelijke vaststellingsovereenkomst. De schriftelijke vaststellingsovereenkomst bij arbeidsmediation komt niet alleen voor als de gezamenlijke oplossing uitkomt op ontslag, maar ook bij herstel van de arbeidsrelatie wordt er een VSO gemaakt, waarin de overeengekomen afspraken worden vastgelegd.

De arbeidsmediation wordt daarna officieel beëindigd met een aan alle betrokken partijen gericht mailbericht, waarbij geheimhouding uiteraard van kracht blijft. 

 

Voorafgaand aan de arbeidsmediation wordt een mediationovereenkomst volgens de richtlijnen van het MfN en het daarbij behorende reglement en gedragsregels aan alle betrokkenen/partijen gestuurd en ondertekend. In deze overeenkomst worden de pijlers als vrijwilligheid, geheimhouding, neutraliteit, onpartijdigheid en kosten nader toegelicht.

 

Tevens ben ik aangesloten bij de Vereniging Arbeidsmediatiors Nederland VAN.

Anita van der Molen

Graag ben ik u van dienst bij het bemiddelen in een arbeidsconflict in de breedste zin van het woord, maar ook bij het aanleren van een juiste conflictbehandeling om arbeidsconflicten in een vroeg stadium te herkennen en aan te pakken.

Of het nu gaat om conflicten rondom verzuim, medewerkers onderling, leidinggevende en medewerker of directie en team, ik ondersteun u hierin graag op praktische wijze.

Ik help je graag verder met uitsluitend advies of advies mét praktische ondersteuning.

 Anita van der Molen-Holl 

bottom of page